Externkommunikation


AC_capday

Strömmande media på Internet (streaming) har förändrat vårt sätt att arbeta och samverka.

Streaming är ett engagerande och kraftfullt verktyg att använda i kommunikationsprocessen. Att det dessutom är flexibelt och kostnadseffektivt gör det inte mindre attraktivt som en del av den integrerade kommunikationen. Streaming kan användas i så gott som alla digitala kanaler, men är dessutom väldigt användbart i olika typer av sociala medier.

Fronto är en del av företagets eller organisationens Integrerade kommunikation. Vi hjälper er i digitala kanaler och tillser att varumärkes- och kommunikationsplattformen är densamma även i rörlig media. Vi hjälper er att hitta kostnadseffektiva lösningar för strömmande media (streaming), oavsett om det är enklare informationsfilmer och podcasts eller fullskaliga videoproduktioner.

Allt fler företag och organisationer har börjat inse att det inte är mer, utan smartare och mer kostnadseffektiv kommunikation som krävs för att nå framgång i mediebruset.  Där finns Fronto som en pålitlig samarbetspartner med resurser och kunskap när det gäller allt inom rörlig media.

På Fronto nischar vi inte oss mot någon specifik bransch, utan vi arbetar kundorienterat, utifrån ett kundperspektiv där våra kunskaper och branschkännedom blir vägledande.  Vi har resurser och möjligheter att lösa de mest omöjliga uppdragen och erbjuder alltid premiumlösningar.

 

Exempel på tjänster

Direktsändningar (och även On Demand) från olika typer av event:

Investor Relations, kapitalmarknadsdagar, konferenser, företagsdagar, seminarium/webinars, föredrag etc.

Hybridmöten och virtuella mötesplatser

Utbildnings- och informationsfilmer

Audiocast (podcast)

Webb-TV

Presskonferenser/Pressmeddelanden

Studioproduktioner