Fronto


Kameraträning på Fronto iCommunication.

För att nå fram med ett budskap räcker det inte alltid med att man själv vet vad man vill berätta. Det som är avgörande är om budskapet når fram. Fronto samarbetar med rutinerade Catarina Breitfeld för hjälpa företag och organisationer att lyckas att nå igenom bruset. Läs mer här.


Fronto byter namn!

Fronto Internet Broadcast byter namn och blir Fronto iCommunication. Som ett led i att bättre beskriva Fronto – ett företag som under 20 år samlat på sig kompetens, bredd och nätverk inom Internetbaserad videokommunikation – har vi inte bara bytt namn, utan också byggt upp en helt ny hemsida. Detta […]


JM – Webcast i Stockholm

JM höll sin årliga kapitalmarknadsdag den 27 november i Stockholm. Fronto filmade och streamade hela evenemanget för de intressenter som inte kunde vara på plats. På så sätt erbjuder JM medarbetare, investerare, media och analytiker ett tidseffektivt sätt att medverka, även om de inte har möjlighet att vara där. Om ni är intresserade av att […]