JM – Webcast i Stockholm


JM höll sin årliga kapitalmarknadsdag den 27 november i Stockholm. Fronto filmade och streamade hela evenemanget för de intressenter som inte kunde vara på plats. På så sätt erbjuder JM medarbetare, investerare, media och analytiker ett tidseffektivt sätt att medverka, även om de inte har möjlighet att vara där.

Om ni är intresserade av att förbättra er externkommunikation är ni välkomna att kontakta Fronto iCommunication för ett förutsättningslöst möte.

Eller läs mer här.